Allahumma arinal haqqa haqqan warzuq nattiba’ah wa arinal batila batilan warzuqnajtinabah

Ya Allah, tampakkan kepada kami yang baik itu baik, dan anugerahi kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan anugerahi kami kekuatan untuk menjauhinya.

Ya Allah, semoga Engkau tunjukkan kepada kami mana yang benar dan mana yang salah. Dan kuatkan hati kami menuju pada yang benar. Amien ya robbal aalamiin.

Advertisements